JanSplinter.com

  
nlhrdaenfifrdeelitnoplruessv

Blog

Omgaan met niet getalenteerde keepers

Omgaan met de lagere en niet getalenteerde keepers.

 

Alle leeftijdsgroepen

Net als bij voetballers heb je met keepers ook te maken met jongens, die minder getalenteerd zijn dan de selectie keepers.

Dit wil echter niet zeggen dat deze groep minder gedreven is dan de getalenteerde keepers. Soms is het vaak wel willen maar niet kunnen.

Dit moet je ook zo laten en dan moet je juist zorgen dat deze jongens plezier in het voetballen en keepen houden.

Ook deze groep betaalt contributie en heeft dus ook recht om te trainen en te voetballen ook al is het niveau een stuk lager.

Zorg voor een gemotiveerde trainer, die voor zichzelf geen ambitie heeft om met de top te werken, maar deze trainingen geeft omdat hij daar zelf plezier in heeft.

Het moet van twee kanten plezier zijn en geen frustratie worden. Dan ben ik er van overtuigd, dat deze groep er wat van oppakt en op hun niveau zeker goed kan presteren.

Als selectie trainer moet je er voor zorgen dat je met de trainer voor de lagere keepers wel een goed contact opbouwt en waar nodig deze trainer (meestal een vrijwilliger) van oefenstof kunt voorzien en kan sturen in de richting waar je met deze jongens heen wilt.

Ik vind dat je als selectietrainer binnen een vereniging, zelf ook indirect moet bemoeien met de jeugdopleiding voor de lagere spelers.

Zorg voor deze groep dat de trainingen goed geregeld zijn en laat ze niet aan hun lot over.

 

goalkeeper Orgineel

Keeperstraining

Keeperstraining

 

In de afgelopen jaren is er heel veel geschreven over keepers en de keeperstraining. Vaak komt het erop neer dat iedereen zo zijn eigen mening heeft en een ander het nooit goed doet. Ofwel, we hebben altijd een uitgesproken mening over het keepersvak en onze keepers in Nederland. 

Uiteraard heb ik ook een mening en die is dat je iedereen in zijn waarde moet laten en dat je er veel meer aan hebt om open te staan voor de ideeën van een ander. Zo probeer ik zelf altijd zoveel mogelijk op de hoogte te blijven over wat mijn collega´s in het betaalde voetbal doen. Met veel interesse probeer ik te volgen hoe zij hun trainingen verzorgen en welke oefenstof zij gebruiken. Een flexibele instelling staat daarbij voorop. 

Dagelijks doe ik er van alles aan om mijn horizon te verbreden door bijvoorbeeld met collega’s te praten en zo nu en dan eens te gaan kijken bij een collega. Ondertussen luister ik goed naar mijn eigen keepers en met elkaar ontwikkelen we steeds weer nieuwe oefenstof. Deze proberen we dan uit.

 "Als je het niet probeert weet je het niet!" zeg ik altijd.


Wat is een visie, en is een visie heilig?

Eén en dezelfde visie kan nooit werken. Dan loop je vast. Sport is altijd in beweging en dit geldt ook voor het keepersvak. Alleen al om die reden ben ik er van overtuigd dat geen enkele visie heilig is, dus waarom zou iedereen hetzelfde plaatje volgen? Elk niveau is weer anders, evenals de omstandigheden. Vanuit zijn of haar situatie zou iedere keeperstrainer zelf een plan moeten trekken om daarmee tegemoet te komen aan de doelstellingen van dat moment.

Uiteraard ben ik me ervan bewust dat het voor mij als professionele keeperstrainer minder moeite kost een eigen visie te ontwikkelen, dan voor trainers van een amateurclub. Voor mij is dit immers dagelijkse kost. Maar als je de creativiteit en de ambitie in huis hebt, is het beslist de moeite waard jezelf te ontplooien en je eigen keeperstrainingen en keepersbeleid te ontwikkelen.

 

Jan Splinter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.